Höströjning

KALLELSE TILL HÖSTRÖJNING I ÄNGSVIK!

Enligt beslut av årsstämman kommer årets höströjning att genomföras första helgen i oktober. Röjningen äger rum:

LÖRDAGEN DEN 2 OKTOBER 2021 KLOCKAN 10:00 – 15:00.

Samling vid sjöboden som vanligt, iförda och utrustade med för uppgiften och vädret lämplig klädsel och utrustning.

Fördelning av arbetsuppgifter sker på plats. De kommer bland annat att innefatta röjning av strandäng och båtupptagningsplats, varför det kan vara lämpligt att ta med liar att angripa vass med. Vi är också som tidigare tacksamma om frivilliga kan ställa upp med egna röjsågar, mot en ersättning om 300 kronor. Meddela i förväg sekreteraren via e-post om din röjsåg är tillgänglig, så att vi vet om vi behöver hyra.

(Om du önskar ersättning måste en enkel räkning sändas till kassören, som behöver ett verifikat att bokföra. Det går bra via e-post.)

Om träd ska fällas anger styrelsen vilka träd som får fällas av särskilt utsedda trädfällare. Det är viktigt att vi uppmärksammar alla säkerhetsföreskrifter vid fällning och kvistning.

Om myndigheterna tillåter eldning försöker vi elda upp ris och sly. Eldvakter utses med ansvar också för eventuell eftersläckning följande dag(ar). Släckningsutrustning ska finnas vid eldplatserna.

Röjningen pågår 10:00 till 15:00, med föreningsfinansierad korvlunch på stranden 12:00 till 13:00. Efter avslutad röjning kan de som önskar hjälpas åt med upptagning av bommar och båtar. (Vi påminner om att senaste tillåtna datum för upptagning av bom är 15 december.)

Vi påpekar som tidigare år att denna kallelse gäller samtliga Ängsviks fastigheter och att minst en arbetsför representant för varje fastighet förväntas ställa upp. Föreningen kan inte tvinga någon att delta, men det är mycket som ska göras, arbetet är ofta tungt och det går inte att hålla våra marker i gott skick om inte alla bokstavligen drar sitt strå till stacken. De som uteblir kommer att tilldelas arbetsuppgifter att utföra på egen hand.

Väl mött!

Styrelsen