Vårröjning 2023

Enligt beslut av styrelsen kommer årets vårröjning att genomföras dagen före årsstämman. Röjningen äger rum:

LÖRDAGEN DEN 20 MAJ 2023 KLOCKAN 10.00 – 14.00.

Samling vid sjöboden som vanligt, iförda och utrustade med för uppgiften och vädret lämplig klädsel och utrustning. Om träd ska fällas anger styrelsen vilka träd som får fällas av särskilt utsedda trädfällare.

Arbetsuppgifterna är under planering och kommer att fördelas vid samlingen. Vi är tacksamma om frivilliga kan ställa upp med egna röjsågar och motorsågar, mot ersättning, som vi nu har gjort ett antal gånger.

Det är viktigt att vi uppmärksammar alla säkerhetsföreskrifter vid fällning och kvistning. Om myndigheterna tillåter eldning försöker vi elda upp ris och sly. Eldvakter utses med ansvar också för eventuell eftersläckning följande dag(ar).

Släckningsutrustning ska finnas vid eldplatserna. Observera att röjsågning måste göras mycket nära marken för gräsklipparens skull!

Vi påpekar som tidigare år att denna kallelse gäller samtliga Ängsviks fastigheter och att minst en arbetsför representant för varje fastighet förväntas ställa upp. Föreningen kan inte tvinga någon att delta, men det är mycket som ska göras, arbetet är ofta tungt och det går inte att hålla våra marker i gott skick om inte alla bokstavligen drar sitt strå till stacken. De som uteblir kommer att tilldelas arbetsuppgifter att utföra på egen hand.

Efter avslutad röjning kan de som önskar hjälpas åt med iläggning av bommar och båtar.

Väl mött!
Styrelsen