Bryggbommar 2024

Ordinarie senaste datum för iläggning av bryggbommarna är den 15 maj. Styrelsen har beviljat dispens till 25 maj, men hamnkapten Maris föreslår följande:

Normalt lägger vi bommarna i vattnet i samband med vårröjningen senast den 15 maj varje år. I år är vårröjningen inte förrän den 25 maj, vilket är lite sent för dem som vill sjösätta sina båtar tidigt. Mitt förslag är därför att de som önskar lägga i sina bommar tidigare i maj ses någon dag under Kristi himmelfärdshelgen, dvs den 9-12 maj. Då kan vi med gemensamma krafter lägga i bommarna för dem som vill sjösätta sina båtar innan den 25 maj.

Vårröjning 2024

Enligt beslut av styrelsen kommer årets vårröjning att genomföras dagen före årsstämman. Röjningen äger rum:

LÖRDAGEN DEN 25 MAJ 2024 KLOCKAN 10.00 – 15.00.

Samling vid sjöboden som vanligt, iförda och utrustade med för uppgiften och vädret lämplig klädsel och utrustning. Om träd ska fällas anger styrelsen vilka träd som får fällas av särskilt utsedda trädfällare.

Arbetsuppgifterna är under planering och kommer att fördelas vid samlingen, men vi avser att satsa på udden, både längs den lilla vägen och allmän slyröjning upp till markgränsen. Vidare behöver nedfallna grenar städas bort från alla öppna ytor och röjsågning utföras som vanligt. Är det möjligt vore det också bra om något av alla nedfallna träd väster om Smöraskvägen kan omhändertas.

Vi är tacksamma om frivilliga kan ställa upp med egna röjsågar, mot ersättning, som vi nu har gjort ett antal gånger.

Det är viktigt att vi uppmärksammar alla säkerhetsföreskrifter vid fällning och kvistning. Om myndigheterna tillåter eldning försöker vi elda upp ris och sly. Eldvakter utses med ansvar också för eventuell eftersläckning följande dag(ar).  Släckningsutrustning ska finnas vid eldplatserna. Observera att röjsågning måste göras mycket nära marken för gräsklipparens skull!

Vi påpekar som tidigare år att denna kallelse gäller samtliga Ängsviks fastigheter och att minst en arbetsför representant för varje fastighet förväntas ställa upp. Föreningen kan inte tvinga någon att delta, men det är mycket som ska göras, arbetet är ofta tungt och det går inte att hålla våra marker i gott skick om inte alla bokstavligen drar sitt strå till stacken. De som uteblir kommer att tilldelas arbetsuppgifter att utföra på egen hand.

Efter avslutad röjning kan de som önskar hjälpas åt med iläggning av bommar och båtar. Styrelsen har beviljat dispens med iläggning av bommar till 25 maj (ordinarie datum är 15 maj).

Väl mött!

Styrelsen

Vårröjning 2023

Enligt beslut av styrelsen kommer årets vårröjning att genomföras dagen före årsstämman. Röjningen äger rum:

LÖRDAGEN DEN 20 MAJ 2023 KLOCKAN 10.00 – 14.00.

Samling vid sjöboden som vanligt, iförda och utrustade med för uppgiften och vädret lämplig klädsel och utrustning. Om träd ska fällas anger styrelsen vilka träd som får fällas av särskilt utsedda trädfällare.

Arbetsuppgifterna är under planering och kommer att fördelas vid samlingen. Vi är tacksamma om frivilliga kan ställa upp med egna röjsågar och motorsågar, mot ersättning, som vi nu har gjort ett antal gånger.

Det är viktigt att vi uppmärksammar alla säkerhetsföreskrifter vid fällning och kvistning. Om myndigheterna tillåter eldning försöker vi elda upp ris och sly. Eldvakter utses med ansvar också för eventuell eftersläckning följande dag(ar).

Släckningsutrustning ska finnas vid eldplatserna. Observera att röjsågning måste göras mycket nära marken för gräsklipparens skull!

Vi påpekar som tidigare år att denna kallelse gäller samtliga Ängsviks fastigheter och att minst en arbetsför representant för varje fastighet förväntas ställa upp. Föreningen kan inte tvinga någon att delta, men det är mycket som ska göras, arbetet är ofta tungt och det går inte att hålla våra marker i gott skick om inte alla bokstavligen drar sitt strå till stacken. De som uteblir kommer att tilldelas arbetsuppgifter att utföra på egen hand.

Efter avslutad röjning kan de som önskar hjälpas åt med iläggning av bommar och båtar.

Väl mött!
Styrelsen